Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

HANDELSVILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV NETTSIDEN

Nettsiden eies og distribueres av FITNESSMAFIA AS, foretaksnummer 918 359 486, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo. 

Alle navn, merker, varemerker og logoer på nettsiden eies av FITNESSMAFIA AS i NORGE eller tilknyttede selskaper og partnere. Alle navn, merker, varemerker og logoer er beskyttet ved opphavsrett og/ eller registrerte varemerker, og kan kun brukes ved tillatelse fraFITNESSMAFIA AS eller den respektive eier av disse rettighetene.

Innholdet på nettsiden som tekst, grafikk, ikoner, bilder, videoer, lydfiler og software eies avFITNESSMAFIA AS eller tilknyttede selskaper og partnere. Nedlasting av innhold fra nettsiden er kun tillat til personlig, ikke-kommersielt bruk, forutsatt at opphavsretten holdes intakt. Du kan verken kopiere, trykke eller distribuere innhold fra nettsiden til offentlig, kommersielt eller annet bruk uten tillatelse fra FITNESSMAFIA AS eller deres tilknyttede selskaper og partnere, slik det vil kunne foreligge.

FITNESSMAFIA AS gir ingen garantier for nøyaktigheten av informasjonen på nettsiden. Du er likevel alltid velkommen til å kontakte oss hvis du finner ukorrekt informasjon på nettsiden. FITNESSMAFIA AS er til enhver tid forbeholdt retten til å endre innholdet på nettsiden uten forhåndsadvarsel.

Hvis nettsiden linkes til en tredjepart, gir FITNESSMAFIA AS ingen garantier for innholdet på denne partens nettside. Forbindelsen er laget for din bekvemmelighet alene, og det er på egen risiko at du besøker nettsiden til en tredjepart.

HANDELSVILKÅR

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle leveranser fra FITNESSMAFIA AS, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo, foretaksnummer 918 359 486 («FITNESSMAFIA»), til kunder som bestiller varer fra FITNESSMAFIAs nettbutikk.

 1. Kontraktsinngåelse

Det foreligger en endelig og bindende avtale mellom deg og FITNESSMAFIA AS når din bestilling er blitt bekreftet av FITNESSMAFIA. FITNESSMAFIA sender en ordrebekreftelse til deg via e-post når bestillingen er blitt akseptert og avsendt. Kvitteringen for bestillingen, som mottas umiddelbart etter at du har avgitt din bestilling, er ikke en ordrebekreftelse.

Du kan kun kjøpe produkter i FITNESSMAFIAs nettbutikk som privat forbruker og ikke som bedriftskunde.

 1. Priser, gebyrer og frakt

Alle priser er inkl. mva og andre avgifter. Gjeldende pris er den som er angitt i FITNESSMAFIAs nettbutikk for pågjeldende vare på bestillingsdatoen.

FITNESSMAFIA forbeholder seg retten til å endre priser som eventuelt er feilaktig angitt i FITNESSMAFIAs nettbutikk. FITNESSMAFIA tar videre forbehold for prisendringer og for endringer av gebyrer og/eller andre kostnader som måtte være angitt i FITNESSMAFIAs nettbutikk til enhver tid, f.eks. på grunn av endringer i mva-satser eller andre offentlige gebyrer og avgifter, økende kostnader eller som følge av den normale utviklingen i detaljprisene basert på prisene i januar 2016 i opprinnelses landene til våre leverandører.

Vær oppmerksom på at noen banker krever transaksjons kostnander for internasjonale transaksjoner i vår nettbutikk. Denne avgiften er pålagt av banken, og FITNESSMAFIA kan ikke refundere den. For mer informasjon, ta kontakt med banken din.

FITNESSMAFIA bistår ikke i momsrefusjon for kjøp av produkter fra vår nettbutikk, som er eksportert utenfor EU av enkeltpersoner eller bedriftskunder. Dette gjelder også produkter som er kjøpt med utenom nettbutikken. Derfor er ikke salg utenom nettbutikken til FITNESSMAFIA, forpliktet til å bistå i refusjon av merverdiavgift på varer kjøpt fra FITNESSMAFIA.

 1. Levering

FITNESSMAFIA aksepterer og sender under normale omstendigheter bestillinger i løpet av 7 virkedager, men vanlig leveringstid er 4-6 virkedager fra datoen for avsendelse av ordrebekreftelsen. Forsinkelser kan forekomme ved tomt lager eller ved behov for å bestilling fra leverandør. 

FITNESSMAFIA forbeholder seg retten til å utelukke personer fra å kjøpe gjennom FITNESSMAFIAs nettbutikk.

FITNESSMAFIA er ikke forpliktet til å levere varer som er utsolgt fra lager.

 1. Angrerett

Du har rett til å heve den inngåtte avtalen uten begrunnelse.

Returrett

 • RETURRETT GJELDER IKKE VÅRE SALGSVARER ELLER VARER PÅ TILBUD!
 • Returrett gjelder ikke på varer som er forhåndsbestilt, spesialbestilt, forhåndbetalt eller kjøpt med en eller annen form for rabatt.
 • Returretten gjelder i 14 dager.
 • Perioden beregnes fra dagen kunden mottok varen.
 • Faller siste dag for utøvelse av angreretten på en helligdag, en lørdag, en søndag, grunnlovsdag, 24. desember eller 31. desember, utløper fristen neste virkedag.
 • Angrefristen er overholdt dersom du sender inn ditt varsel om bruk av angreretten før angrefristen er utløpt.
 • Annullere avtalen
 • Vil du gjøre angreretten gjeldende, skal du meddele FITNESSMAFIA din beslutning om å angre den inngåtte avtalen i en utvetydig erklæring. (FITNESSMAFIA AS, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo, att.: E-commerce Kundeservice, e-postadresse: post@fitnessmafia.no).
 • Du kan enkelt og greit sende denne meldingen til vår Kundeservice via vårt kontaktskjema.
 • Du kan også velge å bruke et STANDARD ANGRERETTSKJEMA, men det er ikke obligatorisk.
 • Mottar vi varene retur uten en melding fra deg om at du gjør bruk av angreretten, betrakter vi returneringen av varene som bruk av retten til å angre kjøpet.
 • Varen skal returneres i original emballasje og skal være ubrukt, ren, alle merkelapper på og i den stand den var ved kjøp. Ved retur av sko skal også skoesken være intakt uten skader

Tilbakebetaling

 • Hvis du gjør bruk av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader, (men ikke ekstra kostnader hvis du har valgt en annen leveringsform enn billigste form for standard levering som vi tilbyr), uten ugrunnet opphold og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen vi mottok meldingen om din beslutning om å angre denne avtalen. Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har innvilget i noe annet. Under alle omstendigheter blir du ikke pålagt noen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.
 • Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at du har returnert varene, avhengig av hva som er tidligst.

Retur av varer

 • Du skal returnere varene til FITNESSMAFIA uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra den datoen du informerte oss om at du gjør angreretten gjeldende. Returneringen anses for å være rettidig dersom varen er innlevert til postforsendelse eller annen form for forsendelsestjeneste som er ansvarlig for å sende varen til FITNESSMAFIA, innen utløpet av disse 14 dagene. Som bevis for rettidig retur av varen skal du kunne fremlegge kvittering for innlevering til postkontor eller lignende for forsendelse.
 • Du er selv ansvarlig for å dekke direkte kostnader i forbindelse med returnering av varer. 
 • Varer returneres til FITNESSMAFIA på følgende adresse: FITNESSMAFIA AS, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo.

Brukte/forringede varer

 • Du hefter bare for en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.

Spesialproduserte varer

 • Angreretten gjelder ikke for varer som er produsert etter dine spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg.
  Bytterett
  Ved bestilling av feil str. er det selvfølgelig mulig å bytte til en annen str. så lenge plagget ikke er brukt og alle merkelapper fortsatt henger på, samt at vi har identisk vare i rett str. Bytterett gjelder ikke for varer som er salgsvarer eller kampanjeprodukter. Ved evt bytte av vare må frakt til og fra Fitnessmafia AS dekkes i sin helhet av kunden, med mindre annet er avtalt på forhånd. Denne avtalen skal være skriftlig i form av email, SMS eller lignende.
 1. Melding ved defekte varer

FITNESSMAFIA gir etter kjøpsloven en reklamasjonsrett på 12 måneder på alle varer. Reklamasjonsretten betyr at du kan klage over feil eller mangler ved varen som er oppstått i løpet av 12 måneder etter kjøpsdato. Du må reklamere innen en rimelig frist etter at en slik feil eller mangel er eller burde ha vært konstatert. Vi refunderer fraktkostnader i henhold til Postens takster som du måtte ha i forbindelse med retur av varen når reklamasjonen er berettiget.

Du reklamerer ved å sende returblanketten (påført returårsakskode) sammen med den defekte varen til oss på denne adressen:

FITNESSMAFIA AS – org nr 918 359 486

Heimdalsgata 30

0561 Oslo

Dersom du ikke lenger har returblankett og returetikett/portoetikett, kan du ta kontakt med Kundeservice og få en ny tilsendt.

** Ambassadører av Fitnessmafia har egne vilkår hva gjelder retur- og bytterett, dette er nedtegnet på vår interne side for ambassadører. Ambassadører må selv sette seg inn i disse vilkårene.

 1. Kundeklageprosedyre

Dersom du skulle være uenig med vår håndtering av klagen din, har du muligheten til å kontakte Forbrukerrådet for å sende inn en klage. Hvis klagen ikke blir løst hos Forbrukerrådet, kan du inngi en klage med Forbrukertvistutvalget.

Du finner informasjon om Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget samt klageprosedyren på deres WEBSIDE.

Postadresse til Forbrukerrådet: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.

Det er også mulig å sende inn en klage vedrørende nettkjøp via EUROPEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTIONS PLATTFORM.

 1. Ansvar

FITNESSMAFIA er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av avtalen som skyldes force majeure. Så lenge en force majeure-situasjon foreligger, er FITNESSMAFIA fritatt for å oppfylle sine forpliktelser.

FITNESSMAFIAs erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrenset til et beløp som svarer til prisen for varen du har kjøpt.

FITNESSMAFIA påtar seg produktansvar overfor deg i samsvar med gjeldende lovgivning.

 1. Gavekort

Merk at du, hvis du kjøper et gavekort fra FITNESSMAFIAs nettbutikk, aksepterer de generelle vilkår og betingelser for gavekort.

Rabattkoder eller andre former for rabatter kan ikke brukes ved kjøp av gavekort.

 

9. Rabattkoder

Rabattkoder er ment for handel i nettbutikken vår. Man kan ikke kreve å få benytte rabattkoder på annen måte hvis dette ikke er avtalt i forkant.
Rabattkoder kan ikke benyttes for å få redusert sum i evt. skyldig beløp.

 

10. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det og er konfidensielt.  

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

*du har samtykket i utleveringen, eller

*når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

* i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på post@fitnessmafia.no

11. Treningsprogram:

 • Treningsprogrammene som selges via fitnessmafia.no er utviklet av personlige trenere fra FAB Training og Fitnessmafia AS.
 • FAB Training og Fitnessmafia AS anbefaler at man for å unngå eventuelle belastningsskader under treningene utfører øvelsene slik som beskrevet i programmene. Fitnessmafia AS og Fab Training fraskriver seg ansvaret for eventuelle skader som skulle oppstå under bruk av våre treningsprogrammer.
 • Det inngår ingen personlig oppfølging i treningsprogrammer som selges via fitnessmafia.no.
 • For personlig oppfølging og hjelp til trening kan man sende en forespørsel direkte til FAB training og sjekke om de har kapasitet til flere kunder.
 • Fitnessmafia AS kan ikke garantere at man får resultater av treningen hvis man ikke følger programmet og dets anbefalinger til punkt og prikke.
 • En annen utgjørende faktor for å få resultater via et treningsprogram er at man får nok søvn og hvile, ikke stresser mye i hverdagen, at man spiser riktig antall kalorier i forhold til sin kroppssammensetning og i forhold de resultatene ( feks. vektreduksjon eller økning) man ønsker å oppnå.
 • Treningsprogrammene som sendes ut tilhører Fitnessmafia AS og er nummererte.
 • Det er ikke på noen måte lov til å distribuere og/eller kopiere og gi programmene videre.
 • Det er ikke tillatt å bruke programmet eller øvelsesbanken i kommersiell sammenheng eller i undervisnings. Det gjelder også deler av programmet eller øvelsesbanken.
 • Man får tilgang til et lukket diskusjonsforum på Facebook som heter «Fitnessmafia Treningsprogram – Forum». Man må selv be om tilgang til forumet ved å søke det opp på Facebook.

 

12. Kostholdsplan:

Kostholdsplan kjøpt via www.fitnessmafia.no inneholder ingen form for oppfølging.
Om man har enkle spørsmål rettet til kostholdsplanen kan man sende sms til kostholdsveilederne og vil i løpet av 24 timer få svar. Tjenesten koster 29 kroner per besvarte melding.

Om man ønsker justeringer i sin kostholdsplan i forhold til å sette opp eller ned kalorier eller hjelp til å regne om kalorier til å bytte ut matvarer påløper det et gebyr på 250 kroner per gang. Avtale om eventuel justering av diett skal være gjort i forkant via sms og beløpet skal forhåndsbetales til Fitnessmafia Trening AS ved å bruke VIPPS til følgende nummer: 119815

Kunden er selv ansvarlig for at han/hun er frisk nok til å kunne gjennomføre en diett både fysisk og psykisk.

Fitnessmafia AS og Fitnessmafia Trening AS forbeholder seg retten til å fraskrive seg ansvar for personer som blir gravide under gjennomføring av kostholdsplan. Personer som blir gravid under en 12 ukers periode med kostholdsplan vil ikke få tilbakebetalt penger for kostholdsplan. Dette gjelder også ved spesielle vilkår under kampanjer eller liknende.

For å oppnå resultater må man følge kostholdsplanen og dens anbefalinger til punkt og prikke.

Man bør være aktiv store deler av dagen når man går på en kostholdsplan. Da mener vi ikke at man skal trene hele dagen, men at man beveger seg og er i aktivitet.

Fitnessmafia kan ikke garantere at alle har like god effekt av å bruke kostholdsplanen, det er mange faktorer som spiller inn når man ønsker en vektreduksjon. De fleste er helse og livsstilsrelaterte.

Det er ingen returrett eller angrerett på treningsprogram og kostholdsplan kjøpt via www.fitnessmafia.no da disse er produkter som går over en bestemt tidsperiode.

13. Ambassadører

Ambassadører som benytter seg av ambassadør rabatt pålydende 25% eller 40%, bekrefter Fitnessmafia AS sine kjøpsvilkår.
Ved kjøp bekrefter de at de ønsker å være ambassadør for www.fitnessmafia.no, og de vilkår og retningslinjer vi har satt for våre ambassadører.
Som ambassadør MÅ man ha gjort minst to kjøp før man kan si opp avtalen.
Som ambassadør er man selv pliktig i å sette seg inn i de vilkår og retningslinjer som omhandler rollen som ambassadør.
Ved inngåelse av avtale blir vilkårene tilsendt hver enkelt ambassadør i en egen velkomst mail før, som man får før man tar valget om man ønsker å være ambassadør eller ikke. Ved kjøp er dette å anse som aksept av vilkårene.
En ambassadør som bryter vilkårene for å være ambassadør, eller som avslutter sin avtale uten minstekjøp, og etter å ha mottatt rabattert produkt vil bli fakturert for differansen mellom rabattert pris og fullpris på produktet/produktene. Ved brudd på ambassadør vilkår eller opphør av ambassadøravtale opphører retten til retur eller reklamasjon på tidligere kjøpte produkter.