Retur

Angrerett

Du har rett til å heve den inngåtte avtalen uten begrunnelse. Angrefristen er på 14 dager etter at varen er mottatt.

Returrett

 • Returretten gjelder i 30 dager.
 • Perioden beregnes fra dagen du mottok varen.
 • Faller siste dag for utøvelse av angreretten på en helligdag, en lørdag, en søndag, grunnlovsdag, 24. desember eller 31. desember, utløper fristen neste virkedag.
 • Angrefristen er overholdt dersom du sender inn ditt varsel om bruk av angreretten før angrefristen er utløpt.
 • Annullere avtalen
 • Vil du gjøre angreretten gjeldende, skal du meddele FITNESSMAFIA din beslutning om å angre den inngåtte avtalen i en utvetydig erklæring. (FITNESSMAFIA AS, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo, att.: E-commerce Kundeservice, e-postadresse: post@fitnessmafia.no).
 • Du kan enkelt og greit sende denne meldingen til vår Kundeservice via vårt kontaktskjema.
 • Du kan også velge å bruke dette STANDARD ANGRERETTSKJEMA, men det er ikke obligatorisk.
 • Mottar vi varene retur uten en melding fra deg om at du gjør bruk av angreretten, betrakter vi returneringen av varene som bruk av retten til å angre kjøpet.
 • Varen skal være ubrukt, ren, alle merkelapper på og i den stand den var ved kjøp.

Tilbakebetaling

 • Hvis du gjør bruk av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader, (men ikke ekstra kostnader hvis du har valgt en annen leveringsform enn billigste form for standard levering som vi tilbyr), uten ugrunnet opphold og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen vi mottok meldingen om din beslutning om å angre denne avtalen. Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har innvilget i noe annet. Under alle omstendigheter blir du ikke pålagt noen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.
 • Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene retur, eller til du har fremlagt dokumentasjon for at du har returnert varene, avhengig av hva som er tidligst.

Retur av varer

 • Du skal returnere varene til FITNESSMAFIA uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra den datoen du informerte oss om at du gjør angreretten gjeldende. Returneringen anses for å være rettidig dersom varen er innlevert til postforsendelse eller annen form for forsendelsestjeneste som er ansvarlig for å sende varen til FITNESSMAFIA, innen utløpet av disse 14 dagene. Som bevis for rettidig retur av varen skal du kunne fremlegge kvittering for innlevering til postkontor eller lignende for forsendelse.
 • Du er selv ansvarlig for å dekke direkte kostnader i forbindelse med returnering av varer. Bruker du vår returetikett, vil du bli oppkrevd 50,00 NOK.
 • Varer returneres til FITNESSMAFIA på følgende adresse: FITNESSMAFIA AS, Heimdalsgata 30, 0561 Oslo.

Brukte/forringede varer

 • Du hefter bare for en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.

Spesialproduserte varer

 • Angreretten gjelder ikke for varer som er produsert etter dine spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg.
 1. Melding ved defekte varer

FITNESSMAFIA gir etter kjøpsloven en reklamasjonsrett på 24 måneder på alle varer. Reklamasjonsretten betyr at du kan klage over feil eller mangler ved varen som er oppstått i løpet av 24 måneder etter kjøpsdato. Du må reklamere innen en rimelig frist etter at en slik feil eller mangel er eller burde ha vært konstatert. Vi refunderer fraktkostnader i henhold til Postens takster som du måtte ha i forbindelse med retur av varen når reklamasjonen er berettiget.

Du reklamerer ved å sende returblanketten (påført returårsakskode) sammen med den defekte varen til oss på denne adressen:

FITNESSMAFIA AS – org nr 918 177 361

Heimdalsgata 30

0561 Oslo

Dersom du ikke lenger har returblankett og returetikett/portoetikett, kan du ta kontakt med Kundeservice og få en ny tilsendt.

Hvis du skal returnere varen, fyll ut skjema nedenfor

Varenummer (Obligatorisk)

Ordrenummer (Obligatorisk)

Hvilken vare gjelder det?

Grunn til retur?

Er varen ubrukt?
JaNei

Er alle lapper fortsatt på varen?
JaNei